Lezecké závody pro děti a mládež 7.6. 2014

  • Posted on: 28 April 2014
  • By: cibi


     - Propozice -


Horolezecký klub Česká Třebová Vás zve na 3. ročník lezecké soutěže pro děti a mládež


„O Třebovského Stěnoleza 2014“


Závody jsou určeny široké žákovské veřejnosti, tedy i úplným začátečníkům, kteří nikdy nelezli. Závodníci budou jištěni zkušenými lezci, takže je téměř vyloučena možnost úrazu.


Místo konání: Česká Třebová, venkovní lezecká stěna ZŠ Habrmanova (areál gymnázia), parkování v ulici Krátká.


Datum: 7.6. 2014.


Prezentace: 9 – 9:30 hod.


Začátek: 10 hod.


Konec: v odpoledních hodinách (podle počtu přihlášených).


Startovné: 0,- Kč.


Kontakt: Jiří Cibulka, 608 315 266, e-mail: horo-ct@mail.cz


Přihlášení: v zájmu urychlení prezentace uvítáme předchozí přihlášení účastníku e-mailem na výše uvedenou adresu. Závodníci se také mohou přihlásit až v den konání závodu při prezentaci. Přihláška obsahuje jméno a příjmení závodníka, datum narození, název oddílu nebo základní školy.


Vybavení: sportovní oblečení, lezečky, sedací / kombinované úvazky (úvazky a lezečky můžeme zapůjčit).


Kategorie:


1. Stěnobroučci: ročník 2005 a mladší (děti do 9 let včetně).


2. Stěnolezci: ročníky 2004 - 2002 (10 - 12 let).


3. Stěnopardi: ročníky 2001 - 1999 (13 - 15 let).


Chlapci a dívky zvlášť.


Disciplíny:


Lezení na obtížnost 1 cesta.


Lezení na rychlost a po slepu 1 cesta.


Uzlování  na čas.


 


Pravidla:


Lezení na obtížnost 1 cesta:


Max. 2 pokusy na vylezení cesty, počítá se nejvýše dosažený chyt, kterého se lezec pevně drží. Chyt = 1bod. Za dotek vyššího chytu nebo zřetelný pohyb lezce při pokusu na dosažení výše se připisuje znaménko „+“. Každý chyt je bodově ohodnocen.  Počítá se nejvýše dolezený pokus. Body s více pokusů se nesčítají. Na každý pokus je limit max. 3min. Poleze se stylem „FLASH“, cesta bude předlezena. První a druhá kategorie poleze s horním jištěním (top-rope) a třetí s dolním jištěním (u začátečníků s horním jištěním s odečtením 1b za každou nezapnutou expresku).


Pokus je ukončen:   Dolezením do topu,  dotykem země po nastoupení do cesty(rozhodčí může povolit nový pokus po uklouznutí při nástupu),  pádem, chycením  se nepovoleného chytu ,nebo nepovolené hrany a jiné části stěny.


Lezení na rychlost po slepu 1 cesta:


 1. pokus bez zavázaných očí, 2. pokus se zavázanýma očima (neprůhledné plavecké brýle),  časy obou pokusů se sečtou a body budou určeny až po porovnání všech časů. Všichni polezou s horním jištěním (top-rope).


Uzlování  na čas :


1. navázání dvojitou osmou bez pojišťovacího uzlu, ale s min. 10cm rezervou na konci lana,


2. poloviční lodní uzel jednou rukou na karabinu, 


3. lodní uzel jednou rukou na karabinu.


Max. 2 pokusy,  body budou určeny až po porovnání všech časů. Započítává se nejrychlejší čas. Nebude-li uzel uvázán správně nebudou připsány žádné body.


Průběh závodu:


Začneme 1. kategorií chlapci na stanovišti lezení na obtížnost a dívky lezení na rychlost poslepu,


každý po první disciplíně přejde na stanoviště uzlování,


dále se pak přesune ke zbývající disciplíně (tedy chlapci rychlost, děvčata obtížnost).


Následuje stejným způsobem 2. a pak 3. kategorie.


V případě bodové shody na stupních vítězů bude rozhodovat o pořadí souboj o ocásek (vysvětlíme na místě).