Zápis ze schůze

  • Posted on: 15 August 2017
  • By: cibi

Sešlo se nás 9.

Probralo se:

1) Schválení investice města k výstavbě boulderingové stěny v "kamrlíku".

    - termín realizace v průběhu září a října

    - během září nás čeká práce na přípravě prostoru pro boulderingovou stěnu (stěhování, elktroinstalační práce), zbytek provedou najaté firmy

    - během října (snad si najdou čas) firma Makak postaví boulderingovou stěnu

    - pokud půjde vše hladce, tak v listopadu zabouldrujeme

2) Naplánoval se termín setkání instruktorů lezeckých stěn na čtvrtek 7.9. 2017  od 18h, abychom probrali společné působení na stěně a v lezeckém kroužku.

3) Dohodli jsme se na označování cest stavěči (obtížnost, název, datum, popis, autor), abychom předešli dohadům "kdo co komu přestavěl" a pro lepší přehlednost u  veřejnosti.

4) Přibylo 31 nových chytů zelené a modré barvy. Kdo má chuť jsou volné linie k dostavění.

5) Shodli jsme se, že jsme dlouho společně nelezli na Rabštejně ... 

S Jardou jsme oslavili narozeniny a schůze tak byla s přibívajícím časem veselejší:)

Další schůze by mohla být v pátek 16.9. 2017.

 

Hore zdar