Výroční schůze 5.12. 2014

  • Posted on: 3 December 2014
  • By: cibi

Výroční schůze proběhne v salonku restaurace Křib dne 5.12. od 19h.

Program:

Zpráva o činnosti v r.2014

            hospodaření 2014 (podrobně bude předvedeno po účetní uzávěrce na únorové schůzi)

Plánování činnosti na r.2015

Placení příspěvků na r. 2015

Klubové a administrativní záležitosti,usnesení a volná zábava.

 

Ještě bych uvítal kdyby jste mě zaslali seznam svých výraznějších aktivit.

Ahoj Vašek